EPC – Energie Prestatie Certificaat voor verkoop en verhuur

• Wat is een energieprestatiecertificaat:
Het energieprestatiecertificaat is een document dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning. Op basis van het EPC kan u de energiezuinigheid van woningen vergelijken. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak.

• Verkoop:
Het EPC voor verkoop is verplicht vanaf 1 november 2008. Het certificaat moet bij verlijden van de akte overgedragen worden van de verkoper naar de koper.

• Verhuur:
Het EPC voor verhuur is verplicht vanaf 1 januari 2009. Er moet bij ondertekening van het huurcontract een kopie van het certificaat overhandigd worden aan de huurder.

• Wat is de geldigheidsduur van een energieprestatiecertificaat:
Een certificaat is 10 jaar geldig. Het is echter wel aangeraden om een nieuw certificaat op te laten maken indien aan het gebouw verbeteringen worden aangebracht.

• Wat is de kostprijs van een energieprestatiecertificaat :
De kostprijs hangt af van de grootte en complexiteit van het gebouw. Daarnaast wordt de kostprijs ook gedrukt door de aanwezigheid van bepaalde documenten die gebruikt kunnen worden bij de opmaak van een certificaat (zoals de bouwplannen, gedetailleerde facturen van een erkend aannemer,…) .

• Hoe wordt een energieprestatiecertificaat opgemaakt?
De opmaak gebeurt via een softwareprogramma dat door het Vlaams Energieagentschap (VEA) ter beschikking wordt gesteld. Na een inspectie van het gebouw voert de energiedeskundige in het softwareprogramma de nodige gebouwgegevens in.
Voor woningen wordt het EPC berekend op basis van een aantal eigenschappen van het gebouw (zoals de gebruikte isolatiematerialen en de aanwezige verwarmingsinstallatie). Hier wordt enkel rekening gehouden met de gebouweigenschappen. Het werkelijke verbruik van de gebruiker heeft geen invloed op de berekening.

• Meer informatie?
Voor meer informatie kan u terecht op onderstaande website.
www.energiesparen.be/epcparticulier

Zonnepanelen