PV panelen - problematiek

De zenders die werken met een stroomklem kunnen niet zien in welke richting de stroom vloeit. Dit brengt bij PV installaties een probleem met zich mee.
Indien u werkt met 1 zender voor verbruik en opbrengst dan kan de stroom in 2 richtingen stromen.  Indien u meer elektriciteit verbruikt dan u er produceert, dan gaat de stroom van meter -naar verdeelkast. Indien u meer produceert dan u verbruikt dan gaat de stroom van verdeel -naar meterkast.  In beide gevallen geeft de monitor een verbruik aan, wat nefast is voor een correcte opvolging. In onderstaande puntjes worden verschillende oplossingen geformuleerd.

Zonnepanelen