EPB – Energie Prestatie en Binnenklimaat voor nieuwbouw en verbouwing

In Vlaanderen werd op 1 januari 2006 de vroegere isolatieregelgeving vervangen door de huidige energieprestatieregelgeving.
De ambitie die gepaard gaat met de energieprestatieregelgeving, is om de energieprestatie van nieuwe of te renoveren gebouwen in Vlaanderen te verbeteren. Op termijn kan zo een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen.
Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat behalen.

De EPB-eisen gelden als:
• voor de werkzaamheden een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd vanaf 1 januari 2006 of als de werken kaderen in een vergund geheel (dus ook voor de niet-vergunningsplichtige werkzaamheden die samen met de vergunningsplichtige werkzaamheden worden uitgevoerd) én
• de vergunningsaanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen, werken, sporten …

Meer informatie op onderstaande site:
www.energiesparen.be/bouwenverbouwen

Zonnepanelen